چقدر بشورم و بسابم؟! چه قدر این کلمات برایمان آشنا می آید بخصوص با دیدن رخت و لباسهای چرک و چروک و کثیف که از زمان بازیهای کودکیمان با ما آمده است، هرچه قدر بازیها لذت بخش تر بود، لباسهایمان بسیار بیشتر و بیشتر کثیف تر می شد و تکرار آن مادر را کلافه تر می کرد.

اما چاره چیست؟ از یک طرف لذت کودکانه هایمان و از طرفی دیگر گلایه های مادر از شدت کثیفی و تکرار آن ... یادش بخیر.

اکنون که به ماشینهای لباسشویی نگاه می کنیم یاد آن روزها می افتیم و گویا که همان تذکرها و گوشزدها یادآوری می شوند و توام با خاطرات گذشته شیرین، ما را دوباره به بازیگوشی فرا می خواند.

ماشین های لباسشویی نسل جدید این قدر لباسها را این طرف و آن طرف می کنند و با پودرهای شستشو و آب گرم می چرخانند که چرک از آنها جدا شده و آبکشی می شوند و پاکیزه و تمیز آماده اتو کشی...

لباسشویی های پارس خزر که با طراحی زیبا، ساده و فناوری های نوین شستشو با حباب و سیستم ضد رسوب و چروک و با برند پرخاطره و با تجربه پارس خزر تولید شده، اولین تجربه خوب ورود پارس خزر به لوازم خانگی بزرگ است که همه را به استفاده از آن تشویق می کند.

ماشین لباسشویی 4 محصول وجود دارد